میزان درآمد کلمه « آموزش زبان انگلیسی » را در این پست برسی خواهیم کرد.کلمات کلیدی بسیاری هستند که درآمد ماهانه آنها در گوگل از چندین شغل کارمندی در ایران نیز بیشتر میباشد.فقط کافی است ما این کلمات را در حوزه کاری خود پیدا کنیم و برسی کنیم چقدر سرچ دارند و شروع کنیم به ساخت سایت و عملیات سئو تا در زمان سرچ این کلمه در گوگل سایت ما برای کاربر نمایش داده شود.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]